Privacy verklaring

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Stefan Segers Fotografie kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt
van de diensten van Stefan Segers Fotografie, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Stefan Segers Fotografie verstrekt. Stefan Segers Fotografie kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
- Uw voor- en achternaam - Uw adresgegevens
- Geboortedatum
- Uw telefoonnummer
- Uw e-mailadres
- Bankrekeningnummer

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk

Stefan Segers Fotografie verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van uw betaling
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- Om goederen en diensten bij u af te leveren

Waarom Stefan Segers Fotografie gegevens nodig heeft

Stefan Segers Fotografie verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.
Daarnaast kan Stefan Segers Fotografie uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

Hoe lang Stefan Segers Fotografie gegevens bewaard
Stefan Segers Fotografie bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen van persoonsgegevens met derden

Stefan Segers Fotografie deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Stefan Segers Fotografie blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
- Microsoft (email outlook)
- Apple (email iCloud)
- Google (email google)
- Pixieset (photogallery)
- 17Hats (CRM systeem)
- InformerOnline (Facturatie systeem)
- Administratiekantoor Dijkhuizen

Cookies, of vergelijkbare technieken, die ik gebruik

Stefan Segers Fotografie gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking
van uw persoonsgegevens door Stefan Segers Fotografie en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij mij een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die ik van u beschik in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@stefansegers.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Stefan Segers Fotografie wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https:// autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/ contact-met-de-autoriteit- persoonsgegevens/tip-ons

Beveiligen

Stefan Segers Fotografie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De websites van Stefan Segers Fotografie maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Stefan Segers Fotografie verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Stefan Segers Fotografie op via info@stefansegers.nl. www.stefansegers.nl / www.familieshoot.nl / www.trouwshoot.nl zijn websites van Stefan Segers Fotografie. 

Stefan Segers Fotografie is als volgt te bereiken:
Postadres: Javalaan 35
Vestigingsadres: Koraalrood 153
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 27186506
Telefoon: 06-53338796
E-mailadres: info@stefansegers.nl